Üretimde Modernizasyonun Önemi

Üretimin modernizasyonu firmalarin rekabet avantajlarını kazanmaları ve sürdürebilmelerinde en güncel uygulanabilir teknolojilerin üretim süreçlerine dâhil edilmesi ile ilgilidir. Üretimde modernizasyon girişimleri teknolojik yeniliklerin kaynağı ve bu teknolojilerin ulusal yayılımında bir gereklilik olarak görülmektedir. Bu bağlamda ulusal rekabet avantajı elde etmede hükümetlerin yerel firmaların üretimde modernizasyon girişimlerini yasalar ve yönetmelikler ile desteklemeleri önemli bir konu haline gelmiştir.

En az teknoloji değişikliği yaşanan gıda sektöründe firmalarin modernizasyon için yatırım bütçeleri de diğer sektörlerden daha azdır.

Modernizasyon planlaması için firmaların yarısından çoğunun sorumlu departmanı bulunmamaktadır. Gıda sektörü firmaları kalite, planlama ve üretim departmanlarında modernizasyon planlaması yapmaktadır.  

Üretim Modernizasyonu Uygulaması

Gıda sektörü firmalarının %85’inden fazlasının modernizasyon uygulamaları için sorumlu bölüm olmamasına rağmen diğer sektörlerde bu oran %55 civarındadır.

Modernizasyon uygulamaları için en çok kullanılan bölüm ise üretimdir.

Modernizasyon Faaliyetlerinin Önündeki Engeller

Modernizasyon faaliyetlerinin önündeki engellerin başında makine, teçhizat ve işletme sermayesi için yüksek maliyetler gelmektedir. Maliyetleri, yetenekli işgücü eksikliği ve organizasyondan kaynaklanan engeller takip etmektedir. Sektörel olarak incelenecek olursa, tüm sektörlerin benzer yanıtlar verdigi görülür. Tek değişiklik, gıda sektörü firmaları için organizasyondan kaynaklanan engeller azdır ancak teknolojik engeller diger sektörlerden daha yüksektir.

Gıda Sektöründe Üretimin Modernizasyonu

Gıda sektöründe de birbirine çok yakın değerler alan enerji ve ham madde fiyatları, makine, ekipman ve süreçlerdeki eğilimler ve pazar oluşturma en önemli etmenler olmuşlardır. İmalat süreçleri ise diğer sektörlerden farklı olarak, gıda sektöründe üretim modernizasyonu için en az önemli olan etmendir.

Gıda sektöründe ürün kalitesi artışına ve imalatin modernizasyonuna diğer hedeflerden daha çok önem verilmektedir.

*Gıda sektöründe modernizasyon faaliyetlerinin hedefleri:

-Yeni ürün geliştirilmesi

-Ürün kalitesinin arttırılması

-Satış pazarlamanın geliştirilmesi

-İmalatın modernizasyonu

 Yapılan sorgulamada, tüm sektörlerde üretim modernizasyonu planlamasında en önemli etmenin enerji ve hammadde fiyatlarındaki gelişmeler olduğu gözlenmiştir. Enerji ve hammadde ürün maliyetinin önemli bir yüzdesini oluşturmaktadır. Ürün maliyetinin rekabet açısından önemi daha önce de vurgulanmıştı. Üretimde kullanılan enerji ve hammaddeyi üretimde modernizasyon yolu ile azaltarak ürün maliyetlerini düşürmek tutarlı bir uygulamadır. Ürünlere pazar oluşturulması baskısını firmaların üretimde modernizasyon yolu ile yeni ürün geliştirerek ve ürünlerin kalitesini artırarak ve maliyetini düşürerek karşılamaya çalıştığını söyleyebiliriz. Firmaları üretimde modernizasyona yönelten diğer bir etmenin makine, ekipman ve süreçlerdeki genel eğilimler olmasını firmaların sektördeki gelişme çizgisinin dışına düşmeme çabası olarak değerlendirebiliriz.

Sektörler bazında firmaların modernizasyon faaliyetlerinden hedefledikleri farklılıklar göstermektedir. İki kademeli bir ilişkilendirmeyi gerektiren satış/pazarlamanın geliştirilmesi hedefi öne çıkamamıştır. Çesitli hizmetler sunarak ürün yelpazesinin kalitesinin artırılması hedefi ise ürün kalitesinin firmaların genelde en öne çıkardıkları rekabetçi öncelik olması ile tutarlı bir hedeftir.

Gıda sektörü firmalari ise daha çok sorun çıktıkça modernizasyon yapmaktadır. Modernizasyonun finansman kaynağı büyük ölçüde firmalarin öz kaynaklarıdır. Öz kaynakları bankalar takip etmektedir. Finansman kaynaklarının çeşitlenmemiş olması bir eksiklik olarak kabul edilmektedir.

Modernizasyonun önündeki en önemli engeller makine, teçhizat ve işletme sermayesi için yüksek maliyetler olarak belirtilmiştir. Bu iki engeli yetenekli işgücü eksikliği takip etmektedir.

 

KAYNAK: IMALAT SANAYIINDE YENILIK ARASTIRMASI 2004/05

ÜRETIMDE MODERNIZASYON G. Ulusoy, D. Çetindamar, H. B. Akin, Ç. Bulut, H. Yegenoglu

Meyve Oranı Nedir?

Meyve suyu ve benzeri içecekler meyve oranına göre farklı kategorilere ayrılır. Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olarak 4 kategori tanımlanmıştır. Bu kategoriler ve meyve oranları aşağıdaki gibidir:

  • Meyve suyu (% 100 oranında meyve)
  • Meyve nektarı (%25 – %99)
  • Meyveli içecek (%10 – %24)
  • Aromalı içecek (< %10)

Meyve suyu: Sağlam, olgun, taze veya soğukta muhafaza edilmiş meyvelerden, tek meyveden veya daha fazla meyvenin karışımından elde edilen, elde edildiği meyve ve meyvelerin karakteristik renk, aroma ve tadına sahip, fermente olmamış ancak fermente olabilen üründür.

Meyve nektarı: Meyve suyuna, konsantreden üretilen meyve suyuna, meyve suyu konsantresine, meyve suyu tozuna, meyve püresine veya bunların karışımına, su ve şekerlerin ve/veya balın ilave edilmesiyle elde edilen, Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliği (Tebliğ no:2006/56) EK-3’de belirtilen hükümlere uygun, fermente olmamış ancak fermente olabilen üründür.

Meyve suyu tümüyle meyveden oluşan bir içecek olarak, Türk Gıda Kodeksi’ne göre meyve oranı %100’dür. Ancak her meyve, %100 meyve suyu işlemeye uygun değildir. Örneğin; portakal, elma, nar, armut, üzüm gibi meyveler doğrudan ya da tek başına %100 meyve suyu haline getirilebilir. Vişne ve limon gibi ekşi tatlara sahip olan meyveler ya da kayısı ve şeftali gibi kıvamı koyu olan meyveler ise doğal yapılarından dolayı, tek başına %100 meyve suyu olarak üretilmeye ve tüketilmeye uygun değildir. Bu tür meyveler, işlenirken belirli bir miktar su ile seyreltilip ve tat dengesinin korunması için şeker ilave edilir. Buna da meyve nektarı denir. Nektarlara eklenmesine izin verilen şeker miktarı ve minimum meyve oranı yasal olarak Türk Gıda Kodeksi tarafından belirlenmektedir. Ambalajın üzerinde bulunan etikette meyve nektarlarının meyve oranları belirtilir. Örneğin; limon nektarı %25, vişne nektarı %35, kayısı nektarı %40, şeftali nektarı %50 meyve oranına sahiptir. Bunların belirli oranda karışımı ile veya şekerin yerine kullanılabilecek meyve ile tatlandırmasıyla %100 çoklu meyve suyu da elde edilmesi mümkündür.

 Kaynaklar:

1.www.meyed.org.tr

2.Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliği (Tebliğ no:2006/56)

Limkon youth zone

   Limkon Gıda A.Ş Limkon youth zone adında yeni bir gençlik alanı hareketi başlattı. Bu hareketle başta Çukurova Üniversitesi olmak üzere çevre üniversitelerin de ilgili bölüm öğrencilerini Limkon’la tanıştırmayı amaçlıyor. Hedeflediği misyon ise üniversite öğrencilerinin  staj yapabilme imkanın tanıtılması, kariyer ve iş imkanlarının sunulması, sektörel bilgi paylaşımlarının yapılması ve bunlarla birlikte etkinlikler ve ödüllü yarışmalar.

Limkon hakkında detaylı bilgi için hakkımızda linkine bakabilirsiniz.

Staj başvuruları ve detayları içinde stajlar linkini inceleyebilirsiniz.

Youth zone hareketlerini takip etmek için de buradan web sitemize üye olabilirsiniz. Bilgi paylaşımlarında soru-cevap kısmı için üyelik gerekmektedir.